Generalforsamling i KenyaHelp. 03.03.2021.

Dagsorden.

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 4. Indkomne forslag
  1. Forslag til ændring af vedtægter
 5. Forslag til handlingsplan og budget
 6. Valg af formand
  1. Lilli Bach Andersen genopstiller
 7. Valg af bestyrelse
  • På valg er:
  • Hanne Sanderhoff (villig til genvalg)
  • Marie Steiness
  • Tune Sabroe
  • suppleant Søren Sanderhoff
 8. Valg af revisor
 9. Evt.

Indkomne forslag: Forslag til vedtægtsændring.

§8.1. Regnskabsåret er kalenderåret ( regnskabsperioden er 1/1 – 31/12)

Ønsket ændret til: Regnskabsåret er gældende fra 1/5 – 30/4

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *