Besøg fra Danmark

Lokalgruppen har besøg fra KenayHelp. I den forbindelse holder de møde så der sammen kan opdateres og planlægges. Her drøftes udvikling og udfordringer. Det er nogle højtidelige møder hvor lokalgruppens bestyrelse er stole værter. Her mærker man tydeligt hvor meget støtten gør nytte. Er du KenyaHelper er du velkommen til at deltage på turene, hvor det er muligt at møde dit sponsorbarn og familie.

Besøg fra Danmark
Læs videre “Besøg fra Danmark”

Familie og netværkspleje

Børnene kan med støtte få en god opvækst hos familie og netværk. De kan blive i det lokale miljø, hvor man traditionelt, tager hånd om dem som har brug for det.

I flere områder i Kenya lever op mod 40% af børnene med kun én forældre eller helt uden forældre. Disse børn er i stor fare for mistrivsel.

Forældreløse og socialt udsatte børn er traditionelt blevet optaget i familie og netværk, men de ændrede kulturelle, sundheds- og socialøkonomiske forhold sætter denne tradition under et stort pres.

Det betyder, at de i forvejen meget udsatte børn og unge får endnu ringere levevilkår, og derved er i stor fare for mistrivsel. Ofte har netværket og familien, som har stor betydning for disse børn,ikke de nødvendige ressourcer, der skal til for at optage endnu en “mund at mætte”

Læs videre “Familie og netværkspleje”