Familie og netværkspleje

Børnene kan med støtte få en god opvækst hos familie og netværk. De kan blive i det lokale miljø, hvor man traditionelt, tager hånd om dem som har brug for det.

I flere områder i Kenya lever op mod 40% af børnene med kun én forældre eller helt uden forældre. Disse børn er i stor fare for mistrivsel.

Forældreløse og socialt udsatte børn er traditionelt blevet optaget i familie og netværk, men de ændrede kulturelle, sundheds- og socialøkonomiske forhold sætter denne tradition under et stort pres.

Det betyder, at de i forvejen meget udsatte børn og unge får endnu ringere levevilkår, og derved er i stor fare for mistrivsel. Ofte har netværket og familien, som har stor betydning for disse børn,ikke de nødvendige ressourcer, der skal til for at optage endnu en “mund at mætte”

Læs videre “Familie og netværkspleje”

Den lille “DUKA” – Genbrug og Fairtrade håndværk. Salg til fordel for KenyaHelp.dk

Når vi rejser til Kenya har vi fyldte kufferter, med genbrugsguld med. Vi får doneret mange gode ting, som kan gøre stor nytte i Kenya.

Bagage plads koster, for kun de allerstørste hjælpe organisationer kan få fragtet godt gratis. Heldigvis får vi doneret mere end vi kan medbringe, så vi har lavet en lille “DUKA” – hvor vi sælger alt muligt – og selvfølgelig går alt salg til KenyaHelp,

DUKA betyder lille butik på Kenyansk – Swahili.

“DUKAEN” har beliggenhed i en lille træhytte hos vores formand. på Østergårdsvej 251, 8355 Solbjerg. Så sparer vi huslejen.

Varerne bliver sat til salg på nettet og så kan de hentes i “biksen” eller også sender vi dem. Det er også muligt at komme fysisk på besøg i vores DUKA.

Det er medlemmer og bestyrelse som passer ” biksen”.

Vil du støtte gennem vores “genbrug biks” kan du donere alt hvad du har i overskud og er selvfølgelig velkommen til at handle hos os. Vores varer finder du på facebooksiden; salg kun til fordel for KenyaHelp.

https://www.facebook.com/groups/1992551000871984/?ref=share

Vi ses i “DUKAEN” – Støtte der gør nytte

KenyaHelp Generalforsamling 2022

Tirsdag den 14/6 kl. 19.00  

Jordbrugets UddannelsesCenter,

Damgårdsalle 5, 8330 Beder

Dagsorden:

19.00 – 20.00                      Rejsefortælling fra det sidste besøg i landsbyen, i billeder og lyd.

20.00 – 21.00                      Generalforsamling i henhold til vedtægterne.

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Bestyrelsens beretning  

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

4. Indkomne forslag

 1. Forslag til ændring af vedtægter

Punkt 6.2: Teksten ændres fra: Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af marts. Ændres til: Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af juni.

5. Forslag til handlingsplan og budget

6. Valg af formand – på valg er:                Lilli Bach –  modtager genvalg

7. Valg af bestyrelse (Minimum tre medlemmer som vælges for en to årig periode)

 1. Thomas Langa Ogola: næstformand                 på valg – ønsker ikke genvalg
 2. Lene Carlsen, kasserer:                                      på valg – modtager genvalg
 3. Hanne Sanderhoff: medlem,                            på valg – ønsker ikke genvalg
 4. Ida Lyndgaard Sørensen: medlem
 5. Emma Søe: medlem
 6. Johanne Larsen: sekretær
 7. Lone Larsen: medlem
 8. Lukasz Chrystofiak: medlem
 9. Linda Ernstsen: medlem

8. Valg af revisor: Revision 2 A/S ved Jan Andreasen   

9. Evt.

Foreningen er vært ved et lille kaffe/kagebord

Generalforsamlingen er åben for alle interesserede,

men af hensyn til arrangementet vil vi gerne vide om du kommer.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Jule hjælp – hele året

For nogen betyder en høne og en hane at KenyaHelp familien kan starte en lille hønsefarm med æg og kød. For andre betyder en høne, kød som ekstraordinært måltid i en svær juletid.

Vi har lavet to skønne gavekorts bevis som du kan printe og bruge som mandelgav eller en ekstra hjertelig “tanke gave”. Det er til glæde for modtager i både Danmark og Kenya.

Ved at indbetale kr. 50.- på Mobile Pay boksen 6824WA, sikrer du en høne til en KenyaHelp familie.

Download og print under hvert billede

Generalforsamling i KenyaHelp. 03.03.2021.

Dagsorden.

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 4. Indkomne forslag
  1. Forslag til ændring af vedtægter
 5. Forslag til handlingsplan og budget
 6. Valg af formand
  1. Lilli Bach Andersen genopstiller
 7. Valg af bestyrelse
  • På valg er:
  • Hanne Sanderhoff (villig til genvalg)
  • Marie Steiness
  • Tune Sabroe
  • suppleant Søren Sanderhoff
 8. Valg af revisor
 9. Evt.

Indkomne forslag: Forslag til vedtægtsændring.

§8.1. Regnskabsåret er kalenderåret ( regnskabsperioden er 1/1 – 31/12)

Ønsket ændret til: Regnskabsåret er gældende fra 1/5 – 30/4

Container med “guld”

Let Move Opportunities (LMO)

Skolemøbler afhentet på gymnasium i Ikast
Containeren er landet hos KenyaHelp i Danmark, så nu kan vi begynde at fylde det indsamlede” genbrugsguld” i.

KenyaHelp har fra “Genbrug til syd” fået bevilliget midler til at shippe en 40 fods container afsted til landsbyerne i Kenya. Containeren skal fyldes med udstyr som kan styrke civilsamfundets levestandard og udviklingsmuligheder.

De første ting bliver læsset og hvert en lille plads udnyttet

Nu er vi godt i gang med indsamling af genbrugs guld –

 • Skolemøbler
 • Skoleudstyr: skoletasker, skrivegrej, lommeregnere, kridt, linealer, hæfter og bøger på engelsk
 • Elektronik: Computere, telefoner, projekter,
 • Sportsudstyr: Sko, tøj, bolde, net, ketcher, gymnastik redskaber
 • Musik instrumentér
 • Værksredsudstyr til teknisk produktionsskole: Smed, tømrer, sy, auto, murer og frisør værksteder.
 • Hospitalsudstyr: kitler, mindre måleapparater mm
 • Legetøj, dukker, Legoduplo, læringslegetøj

Har du noget vi kan donerer til projektet hører vi meget gerne om det. Kontakt os på SMS 51338957.

Vi mangler sponsorere – Der er flere børn som trænger

I KenyaHelp støtter vi udviklende tiltag – hjælp til selvhjælp.

Vores primære fokus er forældreløse børn som med støtte fra en sponsor kan blive boende i netværks eller plejefamilie. Det betyder meget for børnene at de oplever nærvær og tryghed i kendte rammer, i den sorgfulde og kriseramte tid efter at have mistet sine forældre.

Vi vil gerne sikre børnenes fremtid gennem skolegang og tilgang til sundhedssystemet. Vi arbejder på at alle børnene i KenayHelp får en uddannelse som ikke blot sikrer dem et uddannelsesdokument men som faktisk giver dem adgang til hverv med indtjenings og forsørgelses muligheder. Vi ønsker at sikre dem kloge hænder så de både kan være den som regner den ud, og den som kan udføre.

Gennem vores venskabs forening og nære samarbejdspartner i landsbyerne hvor børnene vokser op, er vi i direkte kontakt med børnene og familierne. der er en lige linje hvilket sikrer sig at støtten vi giver kommer børnene til gode.

Tre af disse børn har allerede en KenyaHelper og er sikret en god skolegang og opvækst

Vi håber at også du og din familie vil opleve glæden ved at støtte et udsat forældreløst barn i Kenya.

Hvad koster det?

1/1 Alene sponsor for et barn koster kr. 300.-/mdr.

1/2 Du deler udgiften og glæden med en anden sponsor familie kr. 150.-/mdr

1/4 Du deler udgiften og glæden med tre andre familier kr. 75.-/mdr.

I denne søde “jule” gave tid

Tænd et lys med KenyaHelp x Peoples Portable Power

Årets mandel/julegave : Giv strøm til en KenyaHelp familie

KenyaHelp har i samarbejde med danske Peoples Portable Power startet en donation, der skal give endnu flere familier adgang til strøm, og du kan være med.  

Ved at støtte med 100 kr. kan du tænde lys hos en familie i Kenya

Giv din donation via PayPal eller på mobilepay 3373WH og print dit gavekort her

(Please enter your Payment methods data on the settings pages.)

I området ved Victoriasøen hvor KenayHelp familierne bor, er der helt mørkt fra kl. 19 – 07. Det betyder at alt hvad familierne skal foretage sig i dette tidsrum foregår i skæret fra et stearinlys eller en olielampe.

Alle familierne drømmer om strøm, men mange bor uden for rækkevidde af offentlig strøm. Med et batteri og en solcelle kan familien for lys. Det vil hjælpe børnene til at lege, lave lektier. At familien kan samles om aktiviteter også efter mørkets frembrud.

Batteriet kan også bruges til at oplade devises som mobiltelefoner. Børn og unge i familierne og på bopladsen kan gå sammen og i denne corona tid følge online undervisning hvis man er heldig at have et tv.

Batterierne levere grøn strøm via solceller. De erstatter dampe og røg fra olie og stearin. Efter endt levetid, ca 5 år, indsamles batterierne og genanvendes.

Elektriciteten til sårbare familier kommer fra et batteri udviklet i Danmark

Vi har indgået et spændende samarbejde med  PP Power, som er et dansk firma der har udviklet et batteri system som kan sikre elektricitet i Afrikanske hjem. Også i de hjem som ligger langt fra civilsamfundet.

Vi har sendt 15 batterier afsted til KenyaHelp familier og håber vi kan finde sponsorere og dermed midler til at give flere familier, skoler og institutioner denne mulighed.

Batterierne er transportable og oplades ved hjælp af et solcellepanel. Familierne kan bruge batterierne til at skaffe lys i hjemmene hvor det er helt mørk fra kl. 19.00 – 07. 00.

Batterierne kan lade telefoner op, bruges til tv og hår trimmer mm. Flere familier tjener lidt penge på at lade andre familiernes telefoner, samle folk omkring tv eller køre rundt som transportabel frisør.

Fordi batterierne er transportable kan familierne bære dem med i marken, til naboen, eller i fiskebåden. Batterierne indsamles efter 5 år og genanvendes. familierne sparer på den sundhedsfarlige palmin lampe olie samt miljøbelastende engangsbatterier.

Batteri er med på fiskerne på job og familien har fået lys i deres hjem.

Udtryks fulde sko

Hvert par sko repræsenterede en borger i en landsby i Skanderborg kommune. En Corona venlig happening mod lukning af lokale landsby skoler.

“Skolerne er det anker og det hjerte, et lokalsamfund har brug for for at udvikle sig. De små lokalsamfund dør hvis ikke der er en skole.” udtaler en af arrangørene bag arrangementet.

Det gælder både for små landsbysamfund i Danmark og i Kenya.

KenyaHelp var heldige at få en stor del af de udtryks-fulde sko og nu samler vi midler ind så de kan komme KenyaHelp børnene til gode. Om det bliver som bagage på en af vores kommende rejser eller i en container vides endnu ikke, men uanset rejse måden så skal der penge til, hvis ikke skoene skal gå hele vejen.

Læs videre “Udtryks fulde sko”

Fight Corona kan lindre.

Hvad er værst – at dø af Corona eller sult.?

Et spørgsmål som er umuligt at svare på – men et budskab som er til at forstå.

Derfor har KanyaHelp både haft fokus på forebyggelse af spredning og at undgå sult som konsekvens af ned lukning af samfundet.

Kenya var som Danmark hurtig til at lukke ned, nødvendigt da deres sundhedsvæsen slet ikke er gearet til voldsomt mange syge. En nødvendig ned lukning men med langt større konsekvenser for befolkningen end vi har set i Danmark. Her blev alle sendt hjem fra arbejde – uden løn, områder i de større byer helt lukket af for omverdenen, transport mellem kommuner ulovligt, grænserne helt lukket.

Det har gjort transport af arbejdskraft og ikke mindst varer umulig – og i mange områder er der ikke mad, od er der mad har langt de fleste ikke penge til mad og daglige fornødenheder.

Vi klarer os, siger vores samarbejdspartnere i Kenya – vi er stærke og øvede i at overleve kriser, underlagt det er i fra Danmark ikke.

Vi I KenyaHelp vil dog gøre vores til at situationen ikke skal blive alt for hård, dele noget af det vi har i Danmark fordi vores samfunds opbygning er så meget anderledes. ” Paradis” er beboernes opfattelse af Danmark.

Læs videre “Fight Corona kan lindre.”